ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและท่องเที่ยว 20700-1006(00)

ผู้แต่ง: ลีชัย ปัญญาวงศ์งาม

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 2

เนื้อหา