ข้อมูล eBook

ชื่อ: พลังมหัศจรรย์ในน้ำผักผลไม้

ผู้แต่ง: สรจักร ศิริบริรักษ์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อาหาร-เครื่องดื่ม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมบทความเรื่องน้ำผักผลไม้กว่า 30 ชนิด ที่เปี่ยมด้วยคุณประโยชน์จากสารอาหาร วิตามิน เกลือแร่ สรรพคุณทางยา คุณค่าทางโภชนาการ พร้อมรายงานการศึกษาวิจัยของนักวิชาการให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลอย่างละเอียดและถูกต้อง