ข้อมูล eBook

ชื่อ: อาหารเสริมสุขภาพและความงาม

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อาหาร-เครื่องดื่ม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ให้ความรู้เรื่องสุขภาพโดยรวม โดยเน้นที่วิธีการกินอยู่ที่สมดุล  รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ  คลายเครียด  ทำจิตใจให้แจ่มใส  ความงามจึงเกิดจากภายในสู่ภายนอก  พร้อมเมนูอาหารเพื่อสุขภาพง่าย ๆ ทำเองได้ที่บ้าน  ในส่วนครึ่งหลังของเล่ม  และเนื้อหาจะอธิบายว่า สูตรอาหารแต่ละอย่างมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร