ข้อมูล eBook

ชื่อ: MARKETING IDEAS

ผู้แต่ง: วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง, วรมน ดำรงศิลป์สกุล

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา