ข้อมูล eBook

ชื่อ: รวมเด็ด สะเก็ดกลอน

ผู้แต่ง: พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บทกลอนสั้นๆที่อ่านแล้วจรรโลงใจ เพิ่มไหวพริบ เพิ่มปัญญา มีสาระ สอดแทรกแง่คิด อ่านแล้วไม่เครียด เพลิดเพลิน พาสนุก แค่เพียงบทกลอนเดียวอาจเปลี่ยน แปลงชีวิตคุณให้พบกับความสุข