ข้อมูล eBook

ชื่อ: ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

ผู้แต่ง: บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ