ข้อมูล eBook

ชื่อ: รวมสูตร&ฟังก์ชั่น และ Macro&VBA Excel 2010

ผู้แต่ง: ดวงพร เกี๋ยงคำ

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมเทคนิคการสร้างสูตรคำนวณตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการคำนวณด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Microsoft Excel รวมกว่า 300 ฟังก์ชั่น แยกเป็นหมวดหมู่ พร้อมตัวอย่างการคำนวณที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทางด้านต่างๆตามความเหมาะสม และแนะนำการเพิ่มความสามารถในการบันทึกคำสั่งที่ต้องทำงานซ้ำๆด้วยการบันทึกแมโคร (Macro) และเพิ่มศักยภาพให้กับ Excel ให้ใช้งานในระดับมืออาชีพด้วยการเขียนโปรแกรม VBA (Visual Basic for Application) เสริมเพิ่มเติม เพื่อให้คุณได้ศึกษาเป็นแนวทาง เผื่อมีไอเดียที่นำ Microsoft Excel มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดกับงานของคุณได้