ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือสร้างเว็บไซท์ด้วยตนเอง ออกแบบฯ ด้วย 4 โปรแกรมยอดนิยม

ผู้แต่ง: ดวงพร เกี๋ยงคำ

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พบกับทุกเรื่องราวของการออกแบบและสร้างเว็บไซท์ตั้งแต่เบื้องต้น จนถึงเทคนิคการใช้งานต่างๆ พร้อมตัวอย่างที่เข้าใจง่าย และคำอธิบายที่ชัดเจนเป็นลำดับขั้นตอน ครอบคลุม 4 โปรแกรมยอดนิยม Photoshop CS2 แต่งรูปภาพ และออกแบบหน้าเว็บเพจ ImageReady CS2 สร้างภาพเคลื่อนไหว ป้ายแบนเนอร์ Dreamweaver 8 จัดหน้าเว็บเพจ อัพโหลดเว็บไซท์ Flash 8 สร้างภาพเคลื่อนไหว มัลติมีเดีย ตลอดจนถึงแนะนำเทคนิคการสร้างความน่าสนใจเพื่อให้เว็บไซท์ของคุณโดดเด่น