ข้อมูล eBook

ชื่อ: ถนอมหัวใจ ยับยั้งสารพัดโรค

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ใครจะรู้บ้างหรือไม่ว่า หัวใจเปรียบได้ดั่งเป็นกองบัญชาการ หรือ
“เจ้าชีวิต” ของร่างกายเลยทีเดียว หากหัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่ นั่นคือ เราก็ต้อง
ตายเมื่อนั้น ภัยเงียบนี้จะค่อยๆ คืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆ ก่อตัวในร่างกาย
จนวันหนึ่งมันสำาแดงฤทธิ์เดชออกมา จนบางครั้งเราก็ตั้งตัวไม่ทัน จนต้องเสีย
ชีวิตไปในที่สุด จนโรคหัวใจได้ชื่อว่าเป็น “เพชฌฆาตเงียบ” เป็นระเบิดเวลาที ่
ซุกซ่อนอยู่ภายใน รอเวลาที่จะระเบิด จากผลของพฤติกรรมที่ผ่านมาของเรา
ที่แสนน่ากลัวกว่าที่เราคาดคิด
แรกเริ่มการแสดงอาการก็คล้ายๆ กับหลายๆ โรคจนบางคนก็ชะล่าใจ
คิดว่าคงไม่เป็นอะไรหนักหนา แต่หนังสือเล่มนี้จะค่อยๆ บอกเรื่องราวของ
โรคหัวใจขาดเลือดที่คร่าชีวิตผู้คนมานักต่อนักมาให้คุณได้รู้จัก และป้องกัน
ไว้ก่อน
“ถนอมหัวใจ ยับยั้งสารพัดโรค” จะทำาให้คุณได้รู้จักหัวใจของคุณ
มากขึ้น หากมีความผิดปกติใดเกิดขึ้นกับอวัยวะที่เกี่ยวพันกับหัวใจ ก็จงดูแล
ร่างกายให้สมบูรณ์ทุกส่วน โรคหัวใจไม่ใช่เป็นได้เฉพาะคนที่อายุมาก และ
คนที่ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอก็ไม่ใช่ว่าจะรอดจากโรคหัวใจ ทุกสิ่งทุกอย่าง
ต่างเกี่ยวเนื่องกันทุกอวัยวะ มาดูแลและถนอมหัวใจกันตั้งแต่วันน ี้เพื่อจะ
ยืดอายุและมีชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกันดีกว่า กำาจัดเพชฌฆาตเงียบ
ให้หายไปจากชีวิตของ"