ข้อมูล eBook

ชื่อ: Fashion Photography Essential

ผู้แต่ง: ณัฐวัฒน์ อุดมทรัพย์พงศ์

สำนักพิมพ์: บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ความรู้พื้นฐานขั้นตอนการทำงานและกระบวนการถ่ายภาพแฟชั่น และคำแนะนำสำหรับการถ่ายภาพ การโพสท่าให้ภาพออกมาเพอร์เฟ็กต์