ข้อมูล eBook

ชื่อ: LINE ง่ายๆ ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: พัชราภรณ์ ปานช่วย

สำนักพิมพ์: บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรม Line อย่างครบถ้วนทุกหัวข้อการใช้งาน ครบถ้วนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น ซัมซุง ไอโฟน หรือบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ที่ต้องการหนังสือสอนใช้งาน Line ซักเล่ม หนังสือเล่มนี้ถือว่าดีที่สุดในขณะนี้ก็ว่าได้